Låsservice – gammel og ny viten

Låsservice kan bety mange ting, og fagfeltet er under konstant utvikling.

 

Låsservice kan bety mange ting, og det er mange som ikke vet hva begrepet låsservice egentlig innebærer og det vil jeg forklare litt i denne artikkelen om nettopp dette. Det finnes et utrolig bredt utvalg av ulike typer låsservice, og det er viktig at den låsesmeden man finner hele tiden er oppdatert på det aller nyeste innenfor låsservice. Helt grunnleggende handler jo låsservice om vår personlige sikkerhet, enten det er oss, eller tingene vi eier, og derfor er valget av låsesmed noe som også blir utrolig viktig. AB Låsservice bestreber seg for eksempel på å hele tiden etterutdanne sine ansatte og utdype deres spesielle kompetanser på en måte som gjør dem rustet for alle typer situasjoner og typer låsservice.

 

Tyvene utfordrer hele tiden de metodene vi bruker, og som låsesmed er det viktig at man hele tiden utdanner seg innenfor de nyeste måtene vi kan beskytte oss mot innbrudd og andre ubehagelige situasjoner. Som låsesmed er det mange forskjellige typer låsservice man skal kunne mestre, og med tanke på at teknologien buldrer fremover, vil det i fremtiden sikkert også være et enda bredere utvalg enn det vi opplever på markedet i dag. For privatpersoner, eller til og med for bedrifter, kan det være en litt vel vanskelig oppgave å holde seg oppdatert på hva som skjer i forhold til utviklingen innenfor låsservice, og de ulike typene oppgaver og muligheter som finnes. En låsesmed skal kunne behandle både nye og gamle bygninger, og bruke både nye og gamle teknikker. Det at man hele tiden skal holde seg oppdatert på det nyeste innenfor låsservice betyr nemlig likevel ikke at man skal glemme gamle kunster, for det er mange oppgaver som krever gamle teknikker, og det ligger verdifull viten i den utviklingen vi gjennomgår. Både nye og gamle kunster innenfor låsservice skal altså derfor til enhver tid kunne mestres av de låsesmedene som man velger å ansette til oppgavene man trenger hjelp til. En låsesmed skal kunne utdanne seg raskere enn tyvene, for å hele tiden være et skritt foran, og dermed kunne tilby en låsservice som er trygg og sikker. Å være godt utdannet i bunnen er enormt viktig, men det er også viktig å hele tiden etterutdanne seg hvis man vil kunne tilby den beste mulige låsservice til kundene sine. Det er gjennom utdannelse, og viten, at man kan veilede og rådgi i forhold til den aller høyeste standarden,og det er nettopp denne standarden kunden både fortjener, og har rett til å forvente når de søker hjelp fra profesjonelle fagfolk. Detter er viktig innenfor alle faglige områder, og noe man som kunde skal kunne regne med at er i orden. Sikkerhet er viktig for oss, og det å stole på at fagfolkene har den aller nyeste viten innenfor feltet sitt. Forholdet mellom kunden og fagpersonene i hvert enkelt tilfelle er bygget på en tillit om at fagpersonen kan tilføre verdi og sikkerhet som man som privatperson eller annen kunde, selv ikke kunne ha kommet frem til eller gjort selv. Hvis dette forholdet svekkes kan det skape problemer for forholdet fremover, fordi tillite om at får det beste, og mest oppdaterte innenfor både viten og praktiske løsninger, er helt klart viktig.

 

Innenfor låsservice finner vi både tradisjonelle systemer med nøkler, ekstralåser og sikkerhetslåser, overvåkningskameraer, og lignende, og man finner de helt nye mulighetene med kort og koder. Det er mange ting å holde styr på hvis man selv skal følge utviklingen, og det å kunne be om hjelp fra fagfolk er helt essensielt for å finne det som er helt riktig for deg. Elektroniske låser er for eksempel relativt nytt på markedet, og det kommer hele tiden oppdateringer som vil gjøre dem sikrere og sikrere. Både sikrere enn de eldste elektroniske låsene, men også sikrere enn de tradisjonelle systemene. Hvilken type låsservice man ønsker seg kommer nok ann på flere forskjellige ting, men god låsservice innbærer alltid profesjonell veiledning fra en utdannet låsesmed. Å finne ut av det selv er ikke nødvendigvis den beste løsningen. Etter at man har fått profesjonell veiledning kan man bestemme seg og diskutere hvilken type låsservice man faktisk trenger.

Når man som kunde oppsøker en låsesmed, og trenger veiledning innenfor låsservice, er det fordi man stoler på at de er kvalifiserte fagfolk som kjenner bedre til nettopp dette området enn det vi selv gjør. Det er en klar relasjon som er båret av tillit som danner seg mellom kunden og fagfolkene. God låsservice er levert av profesjonelle fagfolk som vet hva de gjør, og er levert av tillitsvekkende og imøtekommende låsesmeder som vet at denne tilliten mellom kunde og fagperson ligger på låsesmeden i forhold til at de skal kunne utføre oppgaven på en måte som fremmer sikkerhet og trygghet for kunden. God låsservice handler dermed både om faglighet og service, og som låsesmed skal man være klar over at kunden vurderer sikkerheten i situasjonen og resultatet basert på begge disse to parametrene. Som i alle andre yrker ligger det en faglig integritet i det å levere det beste resultatet man kan, og det å både tenke på hvordan man rent faglig løser oppgaven er en ting, men å gi kunden følelsen av trygghet, stabilitet, grundighet og tillit er også enormt viktige faktorer. Når man arbeider med låsservice er alle disse tingene viktige i forhold til å kunne opprettholde sin faglige integritet som låsesmed, og noe man som låsesmed skal kunne ta relativt alvorlig. Det er dette hele forholdet til kunden bygger på, og hvis man ønsker å levere låsservice av høy kvalitet innebærer dette at kunden føler seg trygg på at de får det aller beste de kan få. Som låsesmed sier fagligheten noe om deg i yrket ditt, mens alt det andre sier noe om deg som person, samtidig som det reflekterer tilbake på yrket ditt, og hvor godt inntrykket du gir kunden er. Det er mange ting å tenke på når man jobber med låsservice, og å være godt utdannet og vennlig innstillt er helt essensielt.

Reklame